GSM-R

GSM-R dedykowany dla kolei system bezprzewodowej łączności cyfrowej (Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej) oparty o standardowe rozwiązania sieci komórkowych dostosowane do potrzeb kolejnictwa. Został rozbudowany do specyfiki pracy związanej z eksploatacją i utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz zarządzaniem ruchem pociągów. Umożliwia komunikację między pracownikami odpowiadającymi za bezpieczeństwo i płynność ruchu – dyżurnymi, dyspozytorami, maszynistami i personelem kolejowym.

Do roku 2020 zaprojektowaliśmy ponad 220 km linii światłowodowych dla PKP PLK S. A. w ramach projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS” w województwie śląskim oraz małopolskim.

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) to projekt, którego celem jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego Internetu. Program zapewni szerszy dostęp użytkownikom końcowym (m.in. wskazanym placówkom edukacyjnym) do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Umożliwi załatwianie spraw urzędowych przez Internet, dostęp do zasobów dziedzictwa kulturowego i nauki oraz zwiększy kompetencje cyfrowe.

Projekt realizowaliśmy w ramach dwóch województw śląskiego oraz małopolskiego. Zaprojektowanych zostało około 40 jednostek samorządowyc oraz ponad 1100 HH.

Fibre To The x (FTTx)

Fibre to the x (FTTX) to ogólny termin na dowolną architekturę sieci szerokopasmowej wykorzystującą światłowód do zapewnienia dostępu do sieci o wysokiej przepustowości. Ponieważ kable światłowodowe są w stanie przenosić znacznie więcej danych niż kable miedziane, zwłaszcza na duże odległości, miedziane sieci telefoniczne zbudowane w XX wieku są zastępowane światłowodem. FTTX jest uogólnieniem dla kilku konfiguracji rozmieszczenia światłowodów, ułożonych w dwie grupy: FTTP / FTTH / FTTB (światłowód ułożony do lokalu / domu / budynku) i FTTC / FTTN (światłowód zakończony w szafce / węźle).

W ramach sieci FTTx wykonaliśmy projekty w 10 województwach zarówno dla klientów biznesowych (BNA) jak i klientów indywidualnych (B2C). Realizujemy zlecenia kompleksowo dla obszaru całej miejscowości, od koncepcji, projektów sieci magistralnych poprzez finalne doprowadzenie światłowodu do klienta końcowego.

Regionalne Sieci Szerokopasmowe

W ramach perspektywy 2007-2013 w Polsce powstało prawie 30 tys. km sieci szkieletowo-dystrybucyjnych: wybudowano ponad 23 tys. km sieci, a prawie 6 tys. km sieci zrealizowano z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury. W ramach budowy sieci szerokopasmowych powstało 2 927 węzłów (w tym 286 szkieletowych i 2 641 dystrybucyjnych).

W latach 2012 – 2015 braliśmy udział przy realizacji projektów:

  • Dolnośląska Sieć Szkieletowa
  • Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - województwo lubelskie
  • Śląska Reginalna Sieć Szkieletowa

Sieci radiowe

Fibre to the x (FTTX) to ogólny termin na dowolną architekturę sieci szerokopasmowej wykorzystującą światłowód do zapewnienia dostępu do sieci o wysokiej przepustowości. Ponieważ kable światłowodowe są w stanie przenosić znacznie więcej danych niż kable miedziane, zwłaszcza na duże odległości, miedziane sieci telefoniczne zbudowane w XX wieku są zastępowane światłowodem. FTTX jest uogólnieniem dla kilku konfiguracji rozmieszczenia światłowodów, ułożonych w dwie grupy: FTTP / FTTH / FTTB (światłowód ułożony do lokalu / domu / budynku) i FTTC / FTTN (światłowód zakończony w szafce / węźle).

Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław"

System ITS jest narzędziem umożliwiającym służbom miejskim efektywną i skuteczną realizację polityki w zakresie optymalizaci wykorzystania infrastruktury transportowej miasta, dostarczając jednocześnie uczestnikom ruchu maksimum użytecznej informacji o warunkach ruchu i optymalnych sposobach przemieszczenia się.

W roku 2015 braliśmy udział przy realizacji projektu Inteligentny System Transportu "ITS Wrocław" przyczyniając się do optymalizacji pracy sygnalizacji w mieście.