Kontakt

WTB Telecom Sp. z o.o. Sp. k.

Pl. Orląt Lwowskich 20e
53-605 Wrocław

  • Tel.: 792 719 623
  • E-mail: biuro@wwtb.pl
  • Linkedin

NIP: 368856753 REGON: 368856753
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestry Sądowego pod numerem 0000706536